Korenmolen De Hoop in Dokkum 170 jaar

Korenmolen De Hoop viert vandaag, 1 augustus 2019 zijn 170-ste verjaardag. Hoewel deze hoogbejaarde wiekendrager allang met pensioen is, draaien zijn wieken nog regelmatig hun rondjes dankzij een groepje vrijwillige molenaars. De vrijwillige molenaars van korenmolen De Hoop: v.l.n.r. Warner B. Banga, Wietze Dijkstra, Hilko Hofstra en Sikko Hoekstra. Jan Holtkamp ontbreekt. (FOTO Marit Anker). Een terugblik op 170 jaar leven-van-de-wind:

Klik hier voor het volledige artikel op In-Dokkum.nl

Nieuwsbulletin beide monumentale Dokkumer molens

Voor de buurtbewoners rond om de beide monumentale Dokkumer molens is een nieuwsbulletin samengesteld.

Klik hier om deze online te lezen.

Het achtkant van molen de Meermin op zijn plaats

Donderdag 3 december 2015 is het volledig gerestaureerde achtkant van molen de Meermin op de fundamenten geplaatst. Op het terrein van museum de Sukerei te Damwald is voorzien in een maalgang met duiker voor de overloop van het wandelpad door het museum terrein. Het bestuur van Stichting Monumentenbehoud was hierbij aanwezig en mocht met trots deze gebeurtenis aanschouwen. SMD heeft de molen aan de Sukerei overgedragen om een bijdrage te leveren aan het educatieve en historische karakter van dit project.

Geslaagde molenaars nieuwe vrijwilligers bij SMD

Nieuwe molenaars in Dongeradeel.

 

In de week dat de Minister van Cultuur het vak van molenaar nomineerde voor de Unescolijst voor Immaterieel Erfgoed, verwelkomde de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel twee nieuwe molenaars. Op de stelling van de in 1836 gebouwde koren- en pelmolen Ropta in Metslawier en  in aanwezigheid van bijna alle molenaars , leermeester Sije Hoekstra en  het voltallige bestuur kregen Henny Vlasma en Leo Daane het molenaarsreglement en een bos bloemen  uit handen van voorzitter Bart Korvemaker van de erfgoedstichting. Die noemde de uitbreiding van het bestand van vrijwillige molenaars een aanwinst en wenste hen veel succes en plezier met deze mooie hobby.  Niet alleen is een draaiende molen nauw verbonden met het Friese landschap en geschiedenis; het draaien van de molen is noodzakelijk voor het behoud van het molenmechaniek.

De op handen zijnde internationale erkenning van dit oer-Hollandse ambacht  en het feit dat hiermee de eerste vrouwelijke molenaar voor de stichting actief is, draagt hopelijk bij aan nog meer interesse voor dit vak.

Onderhoud kerktorens 2015

Voor 2015 staat het onderhoud aan de kerktorens te Brantgum, Foudgum, Engwierum en Wetsens

(overhuiving) op de planning. Momenteel staan de torens van Brantgum, Engwierum en Wetsens in

de steigers. Foudgum volgt later nog dit jaar. Het onderhoud betreft in hoofdzaak het herstel van

metsel- en voegwerk, het conserveren van de balkankers en het schilderwerk aan de torens.

De werkzaamheden worden in het najaar afgerond. De in restauratie gespecialiseerde

bouwbedrijven Dijkstra De Graaf uit Engwierum en Van der Werff uit Dokkum voeren het onderhoud

uit.

Nieuwe website Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel heeft het beheer van de in haar bezit zijnde monumenten. Te weten 26 kerktorens en 7 molens in de gemeente. Haar taak is het om deze beeldbepalende en cultuurhistorisch van grote waarde zijnde gebouwen in goede staat te houden en hiervoor de nodige gelden te verkrijgen. Ook platformverbreding middels het kweken van interesse, enthousiasme en meedenken van burgerij, instanties en politiek is hier een belangrijk onderdeel van. Het zevenkoppige bestuur heeft dus verstand van oude zaken in een moderne tijd, en gaat zeker ook met deze tijd mee. Hier in past een voortdurende actualisering van denkbeelden, regelgeving en berichtgeving.

Vanaf vandaag is de bestaande website vervangen door een geheel nieuwe, aan moderne media aangepast. Kleurstelling, lay-out, structuur, gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid zijn sterk verbeterd. Er zijn doorkoppelingen naar Twitter, Facebook en YouTube, waar op dan ook de laatste berichten zijn te volgen. De site is gemoderniseerd door J-Media en voldoet weer volledig aan de wensen en eisen van de huidige gebruikers.

Oudere nieuwsberichten:

contentmap_module

Donateur worden

Als donateur van de stichting kunt u bijdragen tot het behoud van ons cultureel erfgoed. U bent dan intensief betrokken bij onze stichting middels nieuwsbrieven en speciale open dagen in onze monumenten.

Lees meer...

Colofon

W3C Valid XHTML & CSS | Ontwerp en technische realisatie door J-Media