Donateur worden

Er is een bankrekening geopend ten behoeven van donaties en giften aan Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Het bankrekeningnummer is NL19 RABO 0153 4670 02.

Als donateur van de stichting kunt u bijdragen tot het behoud van ons cultureel erfgoed. U bent dan intensief betrokken bij onze stichting middels nieuwsbrieven en speciale open dagen in onze monumenten. De minimum bijdrage is € 15,--. Onze stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (zie de gegevens hieronder). Voor u zijn de schenkingen aan ons fiscaal aftrekbaar. Zie http://www.anbi.nl/

U kunt zich als donateur opgeven via het "Contactformulier" rechts op deze pagina of op ons e-mail adres info@monumentenbehouddongeradeel.nl en telefoonnummer 0519-574 412. Als u het contactformulier gebruikt of ons een e-mail stuurt, vergeet u dan niet uw adres en het gewenste bedrag in het bericht te vermelden. Na ontvangst van uw verzoek wordt het inschrijfformulier met de wetenswaardigheden toegezonden.

ANBI gegevens

Gegevens

Naam: Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
Postadres: Postbus 354, 9100 AJ Dokkum
Bezoekadres: Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum
Telefoon: 0519 – 57 44 12
Email: info@monumentenbehouddongeradeel.nl
Website: www.monumentenbehouddongeradeel.nl
RSIN*: 811849922 (* Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)

Doelstelling

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD), opgericht op 24 december 1993, heeft conform de statuten de navolgende doelstelling:

Artikel 2.

  1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en bescherming van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet of ingevolge de Monumentenverordening Gemeente Dongeradeel 1991
  2. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Dongeradeel.

Artikel 3.

De stichting tracht dit doel te bereiken met de volgende middelen:

  1. Het in juridische eigendom verwerven van monumenten als hiervoor omschreven;
  2. Het (doen) restaureren en onderhouden van de verworven monumenten;
  3. Beïnvloeding van de openbare mening, zodat de wenselijkheid van het behoud van monumenten door zoveel mogelijk personen wordt ingezien en dit doel door hen wordt gesteund;
  4. De verwerving van geldmiddelen;
  5. Alle andere rechtmatige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Documenten

contentmap_module

Donateur worden

Als donateur van de stichting kunt u bijdragen tot het behoud van ons cultureel erfgoed. U bent dan intensief betrokken bij onze stichting middels nieuwsbrieven en speciale open dagen in onze monumenten.

Lees meer...

Colofon

W3C Valid XHTML & CSS | Ontwerp en technische realisatie door J-Media