Metslawier - Ropta | Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Metslawier - Ropta

De molen van Ropta staat een eindje buiten het dorp Metslawier. De molen is daar in 1836 in opdracht van David Jans Sluiter gebouwd door Romke van der Werf uit Betterwird.

 

In 1840 blies een zware storm de hele molen, een grondzeiler, in de gracht. Daarna werd er een grotere en steviger achtkantige molen gebouwd: een stelling-molen met een stenen onderstuk. Dit was een 'rogmolen' en men kon er gerst malen en pellen. Boven de ingang werd een steen ingemetseld met de woorden: "Voor vriend en vijand sta 'k geheel, Gods regt beslist een ieders deel".

 

Andere molenaars op de Ropster molen waren o.a. Sieger Pieter Kits en Jouke en Pieter van der Heide.

Na 1945 gingen de zaken slecht door de opkomst van de meelfabrieken en achteruitgang van de pellerij. Zoals veel molens raakte de Ropta in verval.

 

In 1963 heeft de gemeente Oost-Dongeradeel de vervallen Roptamolen gekocht. De molen stond veilig tussen de gebouwen van het kweekbedrijf Ropta en beschikt nog over een vrijwel intact interieur, omdat hij nooit als opslagruimte gebruikt werd.

 

In 1966 werd de molen gerestaureerd en in 1996 nog eens opgeknapt door Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

 

Vrijwillige molenaars van de Ropta-molen:

  • Sytse Smits             tel. 06 3068 3376
  • Henny Vlasma        tel. 0519-589264 of 06 1329 0098
  • Leo Daane               tel. 06 5162 0119

 

Meer informatie over deze molen bij Vereniging De Hollandsche Molen.

thumbnail-Metslawier - Ropta-0
thumbnail-Metslawier - Ropta-1