Nieuws | Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Resultaten voor het label 'kerktorens':

Terug naar alle nieuwsberichten

Onderhoud kerktorens 2015

Geplaatst op dinsdag 15 september 2015

Voor 2015 staat het onderhoud aan de kerktorens te Brantgum, Foudgum, Engwierum en Wetsens
(overhuiving) op de planning. Momenteel staan de torens van Brantgum, Engwierum en Wetsens in
de steigers. Foudgum volgt later nog dit jaar. Het onderhoud betreft in hoofdzaak het herstel van
metsel- en voegwerk, het conserveren van de balkankers en het schilderwerk aan de torens.
De werkzaamheden worden in het najaar afgerond. De in restauratie gespecialiseerde
bouwbedrijven Dijkstra De Graaf uit Engwierum en Van der Werff uit Dokkum voeren het onderhoud
uit.

Aak terug op de toren van Wierum

Geplaatst op vrijdag 16 januari 2015

De kerktoren van Wierum heeft zijn gouden vissersschip weer terug.

 

Het schip komt uit 1840, en is na de storm in oktober verwijderd van de toren, het schip was krom gewaaid. Donderdagochtend 27-3-2014 kwamen bouwbedrijf Van der Werf uit Dokkum en kraanbedrijf Vrieswijk het schip weer terug plaatsen, ook een gedeelte van de toren is gerenoveerd. De totale kosten worden geschat op zo’n 10.000 euro. 

Stichting Monumentenzorg Dongeradeel noemt het schip uniek, omdat de meeste kerken een haan op de toren hebben

Haan terug op kerktoren Anjum

Geplaatst op vrijdag 16 januari 2015

Na een periode van afwezigheid, heeft de haan vrijdagochtend 28-10-2013 zijn terugkeer gemaakt op de kerktoren in Anjum. De haan is teruggeplaatst door Sije Hoekstra van Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

 

De kerktoren van de St. Michaëlkerk in Anjum is afgelopen september onder handen genomen door bouwbedrijf Dijkstra de Graaf uit Engwierum. Het restauratiewerk bestond uit het vervangen van enkele ankers en door schimmel aangetaste hoekstukken in het balkhout onder de dakgoot van de toren.

 

Wethouder Pytsje de Graaf benadrukte het nut van dit cultureel erfgoed: ''Een ieder die door Dongeradeel rijdt, zal herkenbaar voor elk dorp of stad een toren of molen vinden. Ieder monument met een eigen verhaal. Omdat ze al jaren het landschap bepalen is er na verloop van tijd onderhoud nodig om deze 'bakens' van het land in goede staat te houden.”

 

Deze dag was extra feestelijk omdat Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel haar 20-jarig bestaan vierde.

Groot onderhoud toren Metslawier

Geplaatst op woensdag 3 juni 2009

Uit te voeren werkzaamheden:

  • Verwijderen van roestige gevelankers, schilderen en weer herplaatsen.
  • Voegwerk van het metselwerk controleren en plaatselijk herstellen.
  • Aangetaste houten onderdelen van kozijn en deur repareren en opnieuw schilderen.
  • Door houtrot aangetaste houten muurplaten worden vervangen. (een muurplaat is horizontale balk, die rondom onderaan de spits zit en de spits koppelt aan de onderliggende constructie)
  • Op de 1ste en 3de verdiepingsvloer worden enkele aangetaste vloerbalk vervangen.
  • De poesters (poesters zijn dakvlakken van een torenspits waar lood op zit) zijn plaatselijk aangetast. Het lood wordt hier verwijderd om het houtwerk te herstellen.
  • Voetlood vervangen (voetlood zit onder de onderste rij leien van de torenspits).
  • De houten galmborden worden geschilderd.