Organisatie | Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Organisatie

Het bestuur van Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

 • Dhr. Henk van der Veen - voorzitter
 • vacature - secretaris
 • Dhr. Lolke Folkertsma - penningmeester
 • Dhr. Warner B. Banga - contactpersoon voor de vrijwillige molenaars / vrijwillig molenaar
 • Dhr. Ab van der Veen - bouwkundige

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD) werd in 1993 opgericht en nam het beheer van 26 kerktorens en 7 molens van de toenmalige gemeente Dongeradeel over. Rijk, provincie en met name de gemeente voorzien de stichting van de noodzakelijke financiële middelen. Er werd gekozen voor een zelfstandige stichting omdat deze in veel gevallen aanzienlijk slagvaardiger en daadkrachtiger kan optreden dan een overheid. En daadkracht was bij de start in 1993 inderdaad geboden: de kerktorens en molens verkeerden soms in slechte staat en in een enkel geval moest zelfs worden gevreesd dat het landschap een eeuwenlang kenmerkend oriëntatiepunt zou kwijtraken.

 

Het bestuur wordt ondersteund door medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân:

 • Dhr. Marco Feenstra - Ambtelijk secretaris / Technisch adviseur
  T: 0519 29 88 88 of M: 06-10 51 73 41 E: m.feenstra@noardeast-fryslân.nl
 • Dhr. Johannes Dijkstra - Dagelijks onderhoud torens / subsidiespecialist monumenten
 • Afdeling financieel beheer

 

De kosten van de ambtelijke ondersteuning wordt de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel jaarlijks door de gemeente Noardeast-Fryslân in rekening gebracht.

 

De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel is in het bezit van de ANBI status. Als ANBI zijn we verplicht om gegevens te publiceren op onze website. 

(link naar jaarrekening 2020/publicatieplicht fondswervende instelling volgt nog, jaarrekening 2020 wordt nu nog gedownload middels ANBI logo onderaan onze website)

 

Vrijwillige molenaars

Het bestuur mag zich verheugen met een flinke groep vrijwillig molenaars. In de lijst hieronder zijn per molen molenaars te bereiken. Bij hen zijn inlichtingen te krijgen omtrent openingstijden en bijzonderheden.

 

Dokkum - De Hoop

 • Warner B. Banga: tel. 06 2193 5676
 • Wietze Dijkstra:    tel. 0519-297832
 • Sikko Hoekstra:    tel. 0519-292203
 • Hilko Hofstra:       tel. 06 4348 0921

 

Dokkum - Zeldenrust

 • Evert Dam             tel. 06 1289 3317

 

Hantum - De Hantumermolen

 • Marijn van Tilburg  tel. 0519-295802
 • Sipke Tjepkema      tel. 06 3606 2598

 

Metslawier - Ropta

 • Sytse Smits             tel. 06 3068 3376
 • Henny Vlasma        tel. 0519-589264 of 06 1329 0098
 • Leo Daane              tel. 06 5162 0119

 

Anjum - De Eendragt

 • Hendrik Kingma     tel. 050-3126670
 • Jan Wüst
 • Auke Bijlsma           tel. 056-6845048

 

Ezumazijl - De Gans

 • Harm Eelkema        tel. 0519-589551
 • Sikko Hoekstra       tel. 06 2345 1070

 

Holwerd - De Hoop

 • Sije Hoekstra          tel. 0519-562459

 

De vrijwillige molenaars ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.