Donateur worden | Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Donateur worden

Er is een bankrekening geopend voor het ontvangen van donaties en giften aan Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel. Het bankrekeningnummer is NL19 RABO 0153 4670 02.

Als donateur van de stichting draagt u bij tot het behoud van ons cultureel erfgoed. U bent dan betrokken bij onze Stichting middels nieuwsberichten en welkom op afspraak in onze monumenten. De minimum bijdrage is €25,- per jaar. Onze Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor u zijn de schenkingen/giften aan ons fiscaal aftrekbaar. Zie www.anbi.nl.

 

U kunt zich als donateur opgeven via de contactpagina of ons e-mailadres info@monumentenbehouddongeradeel.nl. Als u het contactformulier gebruikt of ons een e-mail stuurt, vergeet u dan niet uw adresgegevens en het gewenste bedrag in het bericht te vermelden. Na ontvangst van uw verzoek wordt u het inschrijfformulier met de gegevens toegezonden.

 

ANBI-gegevens

Naam: Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
Postadres: Postbus 354, 9100 AJ Dokkum
Bezoekadres: Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum
E-mailadres: info@monumentenbehouddongeradeel.nl
Website: www.monumentenbehouddongeradeel.nl
RSIN*: 811849922

 

Doelstelling

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD), opgericht op 24 december 1993, heeft conform de statuten de navolgende doelstelling:

 

Artikel 2.

  1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en bescherming van monumenten als bedoeld in de Monumentenwet of ingevolge de Monumentenverordening Gemeente Dongeradeel 1991
  2. Het werkgebied van de stichting is de gemeente Dongeradeel.

 

Artikel 3.

De stichting tracht dit doel te bereiken met de volgende middelen:

  1. Het in juridische eigendom verwerven van monumenten als hiervoor omschreven;
  2. Het (doen) restaureren en onderhouden van de verworven monumenten;
  3. Beïnvloeding van de openbare mening, zodat de wenselijkheid van het behoud van monumenten door zoveel mogelijk personen wordt ingezien en dit doel door hen wordt gesteund;
  4. De verwerving van geldmiddelen;
  5. Alle andere rechtmatige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

*Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer